10 Eylül 2021

Malezya menşeli/çıkışlı ağır vasıta, zirai araç ve iş makinesi dış lastikleri ithalatında damping soruşturması açıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile ; Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 GTP’si altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması açılması ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar 2017/33 sayılı Tebliğ ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarında (CIF %60) teminat alınmasına karar verilmiştir.
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya uygulanan anti-damping vergisi uygulanabilir.
________________________________________________________________________________________________ İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz