6 Eylül 2021

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanundan faydalanmak istenmesi halinde, yükümlünün uzlaşma/itiraz başvurusundan feragat etmesine gerek olmadığı hakkında.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda; Anılan Kanunda yapılandırma talebinin değerlendirilmesi için uzlaşma veya itiraz başvurusundan feragat etmesine ilişkin bir hüküm bulunmamakta olup yapılandırma başvurusu sonuçlanıncaya kadar uzlaşma veya itiraza ilişkin işlemlerin bekletilmesi ve yapılandırma talebinin reddi halinde uzlaşma/itiraz talebinin değerlendirilmesine devam edilmesi gerektiği belirtiliyor.
İlgili yazıya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.