30 Temmuz 2021

ÇHC menşeli bazı “demir ve çelikten boru”ların ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile ; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 73.04 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan ve tam listesi Ek’te verilen “demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya uygulanan anti-damping vergisi devam edebilir veya değişebilir.
Mevcut uygulama aşağıdaki gibidir: ________________________________________________________________________________________________ İlgili Tebliğ’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz