11 Temmuz 2021

Vietnam menşeli “demir/çelikten ince ve kalın borular, içi boş profiller”in ithalatında dampinge karşı vergi uygulanacak.

 
Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile;  Vietnam menşeli 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 GTIP’lerinde yer alan “Demir veya çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller“in ithalatında dampinge karşı vergi uygulanacağı duyuruluyor.
  • Uygulama aşağıdaki gibi olacaktır:
  • Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

İlgili Tebliğ değişikliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

Ayrıca konu ile alakalı aynı gün Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/6)”de aşağıdaki şekilde değişiklik yapan tebliğ ile;  “7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00” GTIP’leri altında yer alan “paslanmaz çelikten boru“ların “Vietnam menşeli” olanlarının ithalatında 10.07.2021 tarihli İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/38) kapsamında dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe girmesi sebebiyle, 206/6 sayılı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan tabloda menşe ülke sütununda yer alan Vietnam kısmına ait hükümlerin, 10.07.2021 tarihinden itibaren uygulanmayacaktır. denilmektedir.
İlgili Tebliğ değişikliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz