11 Temmuz 2021

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ile ilgili 2021/10 sayılı Genelgede Değişiklik Yapıldı.

________________________________________________________________________________________________ Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan genelge ile 2021/10 sayılı Genelge’de aşağıdaki şekilde değişiklik yapıldı;

1- Genelgenin ilk paragrafından “ve 7113.19 “Diğer kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın)” tarife alt pozisyonundan” ibaresi çıkartılmıştır.

2- Genelgenin 3 üncü maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İzin başvurusu, ayrıca aşağıda belirtilen hususların da karşılanıp karşılanmadığı bakımından gümrük müdürlüğünce incelenir ve uygun bulunması halinde gümrük müdürlüğünce onaylanır.”

3- Genelgenin 4 ve 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  ________________________________________________________________________________________________ İlgili Genelge değişikliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Genelge’nin güncel şekline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.