10 Temmuz 2021

10 Temmuz 2021 Tarihli ve 31501 Sayılı Resmi Gazete içeriği


YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
ATAMA KARARLARI
YÖNETMELİK
TEBLİĞLER
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete PDF formatına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210710.pdf