7 Temmuz 2021

07 Temmuz 2021 Tarihli ve 31501 Sayılı Resmi Gazete içeriği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
ATAMA KARARI
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
İLÂN BÖLÜMÜ
 

Resmi Gazete PDF formatına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210707.pdf