4 Temmuz 2021

Kazein, Kazeinat, Süt albümini, Süt proteini ithalatında gözetim uygulaması hakkında tebliğ

 
Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile;
  • 35. fasılda yer alan aşağıdaki eşyanın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin hususları belirleniyor.
  • 50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalattaki gözetim muafiyeti bulunmuyor,
  • Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki E-İmza Uygulamalarına Giriş bölümünde yer alan İthalat İşlemleri kısmında elektronik imza veya e-Devlet adresinden yapılabilecek,
  • 2011/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı,
  • Yürürlük tarihi:  02.08.2021

İlgili tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.