1 Temmuz 2021

01 Temmuz 2021 Tarihli ve 31501 Sayılı Resmi Gazete içeriği


YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞ
KURUL KARARLARI
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
DANIŞTAY KARARI
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete PDF formatına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701.pdf