28 Haziran 2021

AB’den A.TR ile gelen eşyada sadece “ticaret politikası önlemlerine tabi” ve menşei konusunda ciddi ve sağlam kuşkular olması durumunda “Menşe Şehadetnamesi” istenecek.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda;
  • İlave gümrük vergisine tabi eşya ile
  • Ticaret politikası önlemi olarak değerlendirilmeyen ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın
menşeini tevsik amacıyla menşe şahadetnamesi aranmamaktadır. BİLGE sisteminde de bu doğrultuda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen, ticaret politikası önlemlerine tabi eşya için, mezkur hükümde yer verilen eşyanın menşei konusunda ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkular nedeniyle kesinlikle gerekli görülmesi durumu ile sınırlı olarak gümrük idaresince menşe şahadetnamesinin ibrazı istenebilecektir.” denilmektedir.
İlgili yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.