26 Haziran 2021

İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı liste değişiklik yapılmıştır.


Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile;
3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı liste değişiklik yapılmıştır. Listede yer alan eşyadan Ek-1’de seri no.ları belirtilenlere ait satırlar gösterildiği şekilde değiştirilmiş, Ek-2’deyer alan ürünler ise aynı listeye eklenmiştir.
V sayılı listede yer alan “Gümrük Tarife Pozisyonu” “eşyanın madde ismi” birebir uyumlu olması durumunda ithalinde indirimli veya sıfır vergi oranları uygulanıyor.