25 Haziran 2021

25 Haziran 2021 Tarihli ve 31501 Sayılı Resmi Gazete içeriği


YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
YARGITAY KARARI
İLÂN BÖLÜMÜ


Resmi Gazete PDF formatına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210625.pdf