20 Haziran 2021

Gümrüklerde bazı işlem ve başvurularda imza sirküleri aranması şartı kaldırıldı


– Ticaret Bakanlığı’nca Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle aşağıdaki konularda imza sirküleri aranmayacak.
 • Basitleştirme izni başvuruları,
 • Geçici depolama yeri açıp işletme izni başvuruları,
 • yatırım izni başvurularında,
 • Gümrük müşavirlerinin derneklerine bildirdikleri bilgi ve belgelerle ilgili olan değişiklikler içerisinde.
– Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda güncel imza sirküleri aslı ya da örneği aranmayacak. – Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; mağaza veya depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerden, ön izin başvurusu sırasında imza sirküleri aranmayacak. – Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; ilzam, ilzama yetkili, imza sirküleri ibareleri kaldırıldı. – Ayrıca yine Ticaret Bakanlığı’nca bir dizi tebliğ değişiklikleri ile aşağıdaki başvurularda imza sirküleri aranmayacak;
 • Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında,
 • Transit rejiminde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin başvurularda,
 • Transit rejiminde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin başvurularda,
 • Kapsamlı teminat başvurularında,
 • Taşıt onay belgesi başvurularında,
 • Tecil/Taksitlendirme Taleplerinde,
 • Ham petrol, benzin, motorin, nafta, fuel-oil, gazyağı ve jet yakıtının transitini yapacak firmanın izin başvurularında.

İlgili mevzuat değişikliklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.