19 Haziran 2021

19 Haziran 2021 Tarihli ve 31501 Sayılı Resmi Gazete içeriği

 

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞLER
KURUL KARARI
İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete PDF formatı için aşağıdaki linki tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619.pdf