11 Haziran 2021

Bazı “Canlı bitkiler” ve “Kesme çiçek ve tomurcukları” ithalatı kayda alınmak suretiyle gözetime tabi oldu.

________________________________________________________________________________________________ Bugün yayımlanan tebliğ ile; 0602 GTIP’li bazı “Canlı bitkiler” ve 0603 GTIP’li “Kesme çiçek ve tomurcuk” ların ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin 2019/3 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydettirecekler. İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek. İthal edilecek eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemleri, gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülükler ile eşyanın şartları çerçevesinde incelenmesi ve riskli bulunması durumunda yükümlülerden İhracatçı-Üretici Bilgi Formu (EK 2-C) talep edilebilecek; Ayrıca beyanname kapsamı brüt 5 kg veya daha az miktarda ithalata tanınan Kayıt Belgesinden muafiyet kaldırıldı. ________________________________________________________________________________________________ İlgili Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz