5 Haziran 2021

“Hurma” ithalatında gümrük vergisi oranı artırıldı.

___________________________________________________________________________
Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 2021 yılı İthalat Rejim Kararı I sayılı listede “0804.10.00.00.00” GTIP’li “Hurma” isimli eşyanın gümrük vergi oranı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;  AB, EFTA, FAROE ADALARI –> %25 (değişiklik öncesi %15) GÜRCİSTAN –> %0 (değişiklik yok) B-HERSEK –> %0 (değişiklik yok) G. KORE –> %4,5 (değişiklik yok) MALEZYA –> %4,5 (değişiklik yok) SİNGAPUR –> %9,3 (değişiklik yok) KOSOVA –> %4,5 (değişiklik yok) VENEZUELA –> %0 (değişiklik yok) D-8 ÜLKELERİ –> %25 (değişiklik öncesi %15) DİĞER ÜLKELER –> %25 (değişiklik öncesi %15)
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranı uygulanır. ______________________________________________________________________________________________ İlgili Karar için aşağıdaki linki tıklayınız