2 Haziran 2021

Kore ve Vietnam menşeli bazı “Poliesterden mamül sentetik filament iplikleri” ithalatında damping soruşturması açıldı.

____________________________________________________________________________ Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile ; Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli “5402.47” gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Poliesterden mamül Sentetik filament iplikleri (tek kat bükülmemiş veya metrede en fazla 50 tur bükülmüş)  (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan sentetik mono filamentler dahil)” ticari tanımlı eşyaya yönelik olarak bir damping soruşturması açılmıştır. Soruşturma sonucunda ilgili eşyaya Anti-damping vergisi uygulanabilir. Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler. ________________________________________________________________________________________________ İlgili Tebliğ için aşağıdaki linki tıklayınız