28 Mayıs 2021

Almanya menşeli dijital baskı folyolarının ithalatında damping soruşturması açıldı.

_____________________________________________________________________________________________ Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile ; Almanya menşeli “3919.90.80.30” gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları”na yönelik olarak bir damping soruşturması açılmıştır. Soruşturma sonucunda ilgili eşyaya Anti-damping vergisi uygulanabilir. Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler. ________________________________________________________________________________________________ İlgili Tebliğ için aşağıdaki linki tıklayınız