21 Mayıs 2021

Arnavutluk, “Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi” kapsamından çıkarıldı, “Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon” kapsamına alınmıştır.


Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II;
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamından çıkarıltıldı ve
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliği kapsamına alınmıştır. (ilgili değişiklikler 3/5/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi).  
İlgili Yönetmeliklere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz