19 Mayıs 2021

Etilen polimerinden olan atık ithalatı yasaklandı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan Tebliğ ile 2021/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan değişiklik yapıldı; 3915.10.00.00.00 GTİP numaralı etilen polimerinden olan atık ithalatı, ithalatı uygunluk denetimine tabi atıklar listesinden çıkartılarak, ithalatı yasak diğer atıklar listesine dahil edildi. Çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş bu kapsamdaki atık ithalatı, tebliğin yayımı itibarıyla 45 gün süreyle değişiklik öncesi hükümler doğrultusunda sonuçlandırılacak.  
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz