19 Mayıs 2021

3825.10 GTİP’li Şehir Atıkları Tarım ve Orman Bk Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamından çıkarıldı


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan Tebliğ ile 2021/5 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan değişiklik yapıldı; 3825.10.00.00.00 GTİP koduyla sınıflandırılan “şehir atıkları” 2021/5 sayılı Tebliğ Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler kapsamından çıkarıldı. Hayvansal menşeli bu atıkların ülkeye girişinde ön bildirim ve ithalinde Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı aranmaktaydı. Söz konusu eşya “İthalatı yasak atıklar (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3 – Ek 2B)” arasında bulunuyor.  
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz