12 Mayıs 2021

Malezya menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve iplerin ithalatında dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.


Bugün Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan Tebliğ ile; Malezya menşeli 4007.00 GTP’li vulkanize edilmiş kauçuktan iplikler ve iplerin ithalatında 2015/22 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir.  
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz