6 Mayıs 2021

Çin ve Vietnam menşeli dokuma brandaların ithalatında dampinge karşı vergi uygulanacak


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Çin ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13 ve 3926.90.97.90.18 GTIP’lerinde sınıflandırılan polietilenden ve polipropilenden mamül yalnız “dokuma branda”ların ithalatında 2014/39 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin devamına karar verildiği belirtilmektedir.    
İlgili tebliğ’e aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz