30 Nisan 2021

Antrepolarda uzun süre bekleyen eşyaların tasfiye edilmesi hakkında


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan genelge değişikliğinde; “Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen eşyaların sahibi veya kanuni temsilcisi veya kanuni mirasçısına tebligat yapılamaması durumunda, eşya sahibinin bilinen son adresinin antrepo işleticisi tarafından gümrük idaresine sorulmasını müteakiben gümrük idaresince bildirilecek adrese tebligat yapılması, bu adrese yapılacak tebligattan da 30 gün içinde sonuç alınamaması halinde, eşya Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca tasfiye edileceği belirtilmektedir.  
İlgili genelge değişikliği aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz