23 Nisan 2021

Bazı İlave Gümrük Vergilerinde değişiklik yapıldı.


Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İlave Gümrük Vergilerinde düzenleme yapıldı. Buna göre: 1- Aşağıda yer alan eşyayı kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta İGV yüzde sıfır olarak uygulanacak ve eşya nihai kullanım hükümlerine tabi olacak;
 • 3920.43.10.00.00 GTIP’li “Kalınlığı 1 mm. yi geçmeyen, ağırlık itibariyle % 6’dan az olmayan plastifiyan içerenler, PVC plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz)”
 • 4818.90.90.90.00 GTIP’li “Kağıt veya kartondan ev işleri ve sağlıkta kullanılan bazı eşya”,
 • 7228.50.69.00.11 GTIP’li “Çapı 10 mm. veya daha az olan daire şeklinde soğuk şekillendirilmiş çelik çubuk
 • 8714.99.90.00.00 GTIP’li (tekerlek hariç) “bisiklet, motosiklet v.b. yedek parçaları
  2- Aşağıda yer alan eşyalar için İGV kaldırıldı:
 • 5403 pozisyonunda yer alan ”Suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan suni monofilament dahil),
 • 8481.80.40.00.00 GTIP’te yer alan “Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler(sübaplar)” ve
 • 9018.31.90.00.00 GTIP li “plastik olmayan şırıngalar”.
  3- Aşağıdaki eşyalar için İGV oranları düşürüldü:
 • 5701 ve 5702 pozisyonunda yer alan “bazı yer kaplamaları” (%50’den %30’a),
 • 5805 pozisyonunda yer alan “duvar halıları” (%50’den %30’a),
 • 8536.20 alt fasılda yer alan “otomatik devre kesiciler” (%10’dan %5’e),
 • 8536.69.90.00.11 GTIP’te yer alan “ev tipi fişler ve soketler” (%10’dan %5’e),
 • 8714.10.90.00.19 GTIP’te yer alan “motosiklet aksamı” (%10’dan %5’e),
 • 9101, 9102, 9103 ve 9105 pozisyonlarında yer alan “saatler” (%25’den %10’a) (Duvar saatleri hala %25)
 • 9405.91.90.10.00 GTIP’te yer alan “Projektörlere ait camdan aksam
  4- Aşağıdaki eşya için İGV oranları arttırıldı:
 • 8414.51.00.90.00 GTIP’te yer alan “Gücü 125 W.ı geçmeyen kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar, pencere, tavan veya çatı fanları” (%7 den %20’ye)

İlgili Karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3867)

İGV değişikliğe uğrayan eşya listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 1 Sayılı Liste
İGV uygulamasından çıkarılan eşya listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 2 Sayılı Liste
Güncel İGV Tablolarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz