20 Nisan 2021

Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında yapılan ithalatlarda, AB’ye uygulanan Gümrük Vergisi/Toplu Konut Fonu ve İlave gümrük vergileri oranında uygulanacak.


Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıdaki Cumhurbaşkanı Kararları ile; Birleşik Krallık STA’sı hükümlerine uygun şekilde menşe beyanı yapılmış eşya için Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi oranları/toplu konut fonu, ilave gümrük vergileri oranları uygulanacak; 01/01/2021 ile 20/04/2021 arasındaki Birleşik Krallık menşeli eşyanın ithalinde alınan teminatların iadesi için başvuru yapılabilecek.
 

İlgili Kararlar için aşağıdaki linki tıklayınız.