10 Nisan 2021

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi ile ilgili tebliğ yayımlandı.

________________________________________________________________________________________________ Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile:
  • Dahilde İşleme Rejimi
  • Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı
  • Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)
gibi Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasların belirleniyor.   ________________________________________________________________________________________________ İlgili Tebliğ için aşağıdaki linki tıklayınız