3 Nisan 2021

Yurt dışında işlem gördükten sonra “Geri Gelen Eşya”nın vergilendirilmesi hakkında

________________________________________________________________________________________________ Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda “Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında Yurtdışına Gönderilen ve İşlem Gördükten Sonra Geri Gelen Eşyanın vergilendirilmesinin aşağıdaki şekilde yapılması gerektiği hakkında bilgi veriliyor:  
  • İşlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından

geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının

indirilmesi suretiyle hesaplanır.

  • İşlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişinde geçici ihracat eşyasına uygulanacak vergi oranı sıfır ise veya geçici ihraç eşyasına ilişkin ithalat vergileri işlem görmüş ürüne ilişkin ithalat vergilerinden daha yüksek veya eşit ise işlem görmüş ürünün vergilendirilmesinde; kıymet farkının esas alınması suretiyle
ithalat vergileri hesaplanır.
  • Ayrıca işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin öngörülmüş olması halinde ilave gümrük vergisinin de tahsil edilmesi gerekmektedir.
    ________________________________________________________________________________________________ İlgili Yazı için aşağıdaki linki tıklayınız