27 Mart 2021

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesine Ekleme Yapıldı

________________________________________________________________________________________________ Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1) güncellendi ve GEÇİCİ MADDE 6 eklendi. Yeni eklenen Geçici 6. Maddeye göre; Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 30/06/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilecek. ________________________________________________________________________________________________ İlgili yazı için aşağıdaki linki tıklayınız