22 Mart 2021

Türkiye – Filistin Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması Değişikliğinin Onaylanması hakkında Karar

________________________________________________________________________________________________ Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile; Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo l’in aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:
CN Kodu Kısa Ürün Tanımı Tarife Kontenjanı Miktarı (ton) MFN Gümrük Vergisinden İndirim (%)
0804.10. Hurmalar 3000 100
  Ayrıca “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Sayılı Protokolünün tadili hakkında 9 Ocak 2020 tarihinde imzalanan ve 7264 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 1/2020 ve 2/2020 sayılı Ortak Komite Kararları onaylanmıştır. ________________________________________________________________________________________________ İlgili Karar için aşağıdaki linki tıklayınız: