22 Mart 2021

İthalat Rejimi Kararı I sayılı listede yer alan Rep, kolza, aspir, ayçiçeği tohum ve yağlarında vergi oranı değişikliği

________________________________________________________________________________________________ Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile; aşağıda GTIP ve tanımları bulunan eşyanın 1 Temmuz 2021 tarihine kadar gümrük vergisi sıfırlandı.    “1205.10.90.00.00 ve 1205.90.00.00.00” GTIP’li “Rep veya kolza tohumları”, “1207.60.00.00.00” GTIP’li “Aspir tohumları”, “1512.11, 1512.19” GTIP’li “Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları” ve “1514.11.90, 1514.19, 1514.91.90, 1514.99” GTIP’li “Rep, kolza, hardal yağları”   ________________________________________________________________________________________________ İlgili Karar için aşağıdaki linki tıklayınız: