20 Mart 2021

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti

________________________________________________________________________________________________ Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan yönetmelik ile;  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek-II’nin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlenmiştir. ________________________________________________________________________________________________ Ekler için aşağıdaki linkleri tıklayınız: