20 Mart 2021

İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Menşe İspatı hakkında

________________________________________________________________________________________________ Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan yazıda; A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin muhtelif tebliğler kapsamında AB menşeli beyan edilen eşya için, tereddüt edilecek başkaca bir hususun olmaması durumunda, menşe şahadetnamesinin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır. denilmektedir. ________________________________________________________________________________________________ İlgili yazı için aşağıdaki linki tıklayınız: