15 Mart 2021

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği yayımlandı

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların görevleri ile üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülükleri belirlenmiştir.   İlgili yönetmelik için tıklayınız: