12 Mart 2021

2021/9 sayılı “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliği” eklerinde değişiklik yapıldı.

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan 2021/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklik ile;
Tebliğin ekinde yer alan  Ek-2A (Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu – 0962 ve 0970 Belgeler İçin) ve Ek-2B (Kesin İthalat İzin Belgesi Başvuru Formu – 0965 Belge için) yürürlükten kaldırıldı, Ek-2 (Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu) eklenmiştir.
İlgili Tebliğ değişikliği için tıklayınız.
_______________________________________________________________________________________________
Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan 2021 Yılı içinde uygulanacak Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthaline İlişkin Tebliğ ile; 
  • TAREKS üzerinden yapılan başvuru sistemi kaldırılmıştır.
  • Başvurular e-devletten veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri Uygulamasından” ulaşılan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılacaktır.
  • Kullanılmış Eşya ithalatı yapacak firmalar yetki vermek için ekteki başvuru dilekçesi(firma antetli kağıdına), Taahhütname (Noter onaylı), Firma Tanımlama Formu(firma antetli kağıdına), İmza Sirküleri(asıl veya noter onaylı) düzenleyerek tarafımıza ulaştırmaları gerekecektir.
Sistem kaydı için gerekli belgeler
Eşya ithalatı öncesi gerekli belge ve bilgi