31 Ocak 2021

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Yönelik Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması hakkında

30.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de; Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla işbirliği kuruluşlarının ve Bakanlıkça hedef olarak belirlenen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin Bakanlık tarafından hedef olarak tespit edilen ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.
..