31 Ocak 2021

Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler için BİLGE Sisteminde düzenleme yapıldı

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler için BİLGE Sisteminde düzenleme yapan yazıda:
Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ve yetkilendirilmiş yükümlülerce tescil edilerek yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde,
  • “Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar” kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş olması halinde beyannamenin doğrudan “Çıkabilir” statüye değil teslim alınmış statüye getirilmesi,
  • Teslim alınmış statüde kalan söz konusu beyannamelere taranarak belge yüklenebilmesinin sağlanması,
  • Taranarak sisteme yüklenmesi gereken belgelerin tamamının sisteme yüklenmesini müteakip beyannamenin statüsünün “çıkabilir” statüye ilerletilmesi,
  • Sonradan verileceği beyan edilen belgelerin beyannamenin “çıkabilir” statüye ilerledikten sonra da sisteme yüklenebilmesi,
yönünde BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin pilot uygulaması 22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek olup uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. denilmektedir.