31 Ocak 2021

Geçici ihracatın dönüşü ve geri gelen eşyada kültür fonu uygulanması gerektiği hakkında

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği’nin dilekçesine cevaben yayımladığı yazısında; Hariçte işleme rejimi kapsamında veya kati olarak ihraç edilmiş eşyanın geri gelmesi durumunda (Kültür fonuna tabi eşya listesinde olması durumunda) Kültür fonu uygulanması gerektiği belirtiliyor.
..