23 Ocak 2021

Bazı çelikten halatlar gözetim uygulamasından çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile 2015/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan,
aşağıda özellikleri belirtilen “çelik halatlar” gözetim uygulamasından hariç tutulmuştur.  
** Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 15236 standartı ile belirlenen, en az (15 x halat çapı+15) Kg/Cm formülü kapsamında yapışma kuvvetine sahip olanlardan,
halat yapısı 7×7 ve halat  çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 10.3 Kn;
halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 4,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 12,9 Kn;
halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 4,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 18,4 Kn;
halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 5,0 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 20,6 Kn;
halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 5,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 26,2 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 7,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 39,7 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,1 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 50,0 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 55,5 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 63,5 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 9,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 75,0 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 10,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 90,3 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 11,3 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 96,0 Kn
Ekler için linki tıklayınız.