2 Ocak 2021

2021 Yılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlandı

30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı 1.mükerrer R.G. 2021 yılında uygulanacak İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlandı.  
Kararda;
– 2021 Yılı Tarife Cetveli
– gümrük tarife cetvelinde kullanılan ölçü birimleri,
– gümrük tarife istatistik pozisyonları,
– tarife yorum kuralları,
– tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallar v.b. bilgiler
düzenleniyor.