8 Kasım 2020

2021/18 sayılı Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (TAREKS) (Yürürlük: 1/1/2021)

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliği ile yürürlük tarihi 01.03.2021 olarak değiştirilmiştir.
  Ticaret Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile:
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak bazı tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca azo renklendiriciler ve azo boyar maddelere ilişkin şartlara uygun olup olmadığının ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemleri TAREKS sistemi üzerinden ve risk analizine göre yapılması düzenlenmektedir. (Yürürlük Tarihi: 1/1/2021)
  EK: 1- Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18) (07.11.2020 t. 31297 s. R.G.) 2- Tebliğ Ekleri 3- Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması  Hakkında Yönetmelik (23.06.2017 t. 30105 s. R.G.)