6 Kasım 2020

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) (05.11.2020 t. 31295 s. R.G.) yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile:
– Telsiz ekipmanlarının temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmesi,
– piyasada bulundurulması ve hizmete sunulmasına ilişkin iktisadi işletmecilerin yükümlülükleri,
– telsiz ekipmanlarının uygunluğu,
– uygunluk değerlendirme kuruluşları ile
– piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili
usul ve esaslar belirlenmiştir.
  EK: 1- Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) (05.11.2020 t. 31295 s. R.G.) 2- Ekler