6 Kasım 2020

“Kırmızı mercimeğin” gümrük vergisi %9’a indirildi; “yağlık ayçiçeği tohumu” ithalatında gümrük vergisi ve toplu konut fonu 30.06.2021 tarihine kadar sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan;
  • 0713.40.00.00.13 GTIP te yer alan “Kırmızı mercimek” ithalatında %19,3 olarak alınan gümrük vergisi %9 a indirildi;
  • 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTIP’li  “yağlık ayçiçeği tohumu” ithalatında gümrük vergisi ve toplu konut fonu 30 Haziran 2021 tarihine kadar %0 uygulanacak.
  EK: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3182) (05.11.2020 t. 31295 s. R.G.)