27 Ekim 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün (D sınıfı ile alakalı) “Teslim Şekilleri” konulu yazısı

 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda: “1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren INCOTERMS 2020 metni ve ICC – Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesinin mezkur yazısında belirtilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde, taraflarca aksinin kararlaştırılmamış olması kaydıyla, INCOTERMS 2020’de yer alan DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde mallara ilişkin tüm ziya ve hasarın teslim yerine kadar satıcıya ait olduğu, bu teslim şekillerinde sigorta masraflarının satıcıya ait olduğu anlaşılmaktadır.” denilmektedir.