19 Ekim 2020

Suudi Arabistan menşeli 3901.10.90.00.11 GTİP lu alçak yoğunluk polietilenin ithalatında damping soruşturması açıldı.


Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22) (17.10.2020 t. 31277 s. R.G.)”ile;
Suudi Arabistan Krallığı menşeli 3901.10.90.00.11 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan alçak yoğunluk polietilenin Türkiye ye ithalatında, damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.