15 Ekim 2020

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar yayımlandı.

14.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile;
Ülkemiz ihracatının hızlı ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine hızlı ve maliyet duyarlı olarak nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışında faaliyete geçirilen lojistik merkezlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan desteklenmesine ilişkin hususların belirlenmesi amaçlanıyor.