15 Ekim 2020

İthalat Yönetmeliğinde İthal Şahadetnamesi ve İthal Şahadetnamesi ile ilgili Taahhütname yürürlükten kaldırıldı.

 Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
İthalat Yönetmeliğinin İthal Şahadetnamesi başlıklı 13.maddesi ile Eki İthal Şahadetnamesi ve ilgili Taahhütnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. (Yürürlük Tarihi: 12.11.2020)   EKLER:
  1. İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.10.2020 t. 31273 s. R.G.)