9 Ekim 2020

YYS-I ve YYS-II statüsü başvurularında ve Onaylanmış Kişi Statüsü başvurularında elektronik Sanayi Sicil Belgesinin kabul edilmesi hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.10.2020 tarihli 57955765 sayılı (Sanayi Sicil Belgesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk.) yazısı nda; “Onaylanmış Kişi Statüsü başvurularında, elektronik Sanayi Sicil Belgesi, yazımız ekinde yer alan kılavuzda belirtilen şekilde doğruluğu ve geçerliliği teyit edilmek suretiyle, kabul edilebilecektir.” denilmektedir.  
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.10.2020 tarihli 57955765 sayılı yazısı (Sanayi Sicil Belgesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk.) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yazısı Sanayi Sicil Belgesi Kılavuzu