6 Ekim 2020

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlanan yönetmelik değişikliği ile; Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmeliğinin Ek-6 sında yer alan Hava taşıtlarında Lavabo atık haznelerinin korunmasında kullanılan halonun, kullanım izin bitiş tarihi 2020 den 2021 e uzatılmıştır.