5 Ekim 2020

AB den ithal edilen eşyalar için Menşe Şahadetnamesi üzerinde Ülke Adı Yazılması hakkında yazı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 02.10.2020 tarihli 57871305 sayılı (Menşe Şahadetnamesi – Menşe Ülke) konulu yazısında;
AB’den ithal edilen eşya için AB ülkelerine yönelik olarak herhangi bir ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük bulunmaması durumunda ise gümrük idaremize ibraz edilen menşe şahadetnamelerinin menşe ülke hanesinde menşe ülke adı yer almadan “EU” veya “European Union” gibi Avrupa Birliğini ifade eden ibarelerinin herhangi birinin bulunması durumunda menşe şahadetnamelerinin kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır.” denilmektedir.